Sociala medier

sociala medier Anslut gärna till Kickan och Janne på LinkedIn och Innopower på Twitter

Nätverk

nätverkInnopower är aktiva i flera nätverk varav några som styrelseledamöter. 

Utbildning

  utbildning

Både Kickan och Janne har erfarenheter av att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser på Yrkeshögskola