E Road East 4 juni, Linköping

miljötransport

Innopower har uppdrag hos Energikontoret Östra Götaland med projektledning av Pro-E-Bike, ett EU-finansierat projekt kring elcyklar.

Som ett led i kunskapsspridning kring projektet arrangeras ofta föreläsningar och event. När två projekt med beröringspunkter ska lyfta fram sina slutsatser beslöt Energikontoret efter idégivning från Forum Hållbar Platsutveckling att kraftsamla.

Gängse projektbudgets medger inga stora arrangemang och Forum Hållbar Platsutveckling föreslog en uppskalning av ambitionsnivån för eventet genom att aktivt söka utställare och sponsorer. Vidare föreslog man att även främjarorganisationer skulle uppvaktas med konceptpresentation.

Resultatet är E Road East som hålls i Cleantech Park invid Linköpings Resecentrum den 4 juni. Arrangemanget öppnas att Östergötlands Landshövding Elisabeth Nilsson samt Östergötlands Regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson.

Heldags seminarie under klimatprofilen Pär Holmgrens ledning hålls för inbjudna politiker, tjänstemän och fastighetsaktörer i regionens 13 kommuner.

En utemässa kring e-mobility med utställare av elbilar, elarbetsfordon , elpackcyklar och laddlösningar är också öppen för intresserad allmänhet.

 

Publicerad i e-mobility, elbilsladdning, elfordon, energieffektivitet, Energimyndigheten, Hållbar utveckling, Okategoriserade, transporter

Miljörapporten 25 år 2015, bjuder på tio tips!

Miljörapporten är en bra inhemsk källa till kunskap inom miljö- & hållbarhetsområdet. Under 2015 fyller företaget 25 år och bjuder i en intressant sammanställning på dokumentet ”10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete”. 

Här får du tio tips om praktiskt hållbarhetsarbete. Utgåvan innehåller:
1. Kemikaliearbete regleras det
2.  motiverar du medarbetarna
3.  med leverantörerna i hållbarhetsarbetet
4.  ut med infographics
5. Kom igång med anti-korruption
6. Skapa mångfald i organisationen
7. Skapa nytta nedströms
8. Slut kretsloppen
9.  arbetar du klimatstrategiskt
10. Materialitetsanalysen hittar utmaningarna
Publicerad i Okategoriserade

Är små kommuner sämre på hållbar utveckling?

Föredömliga kunskapsportalen Sustainable Cities Collective publicerade nyligen ett inlägg där nedan saxat fanns att läsa

A detailed survey of 1,844 municipalities conducted in 2010 by the International City/County Management Association (ICMA) found that the smallest communities (population fewer than 5,000 people) were only a third as likely to adopt sustainability measures as were larger communities of 100,000 or more.

Den omfattande undersökningen visade att mindre motsvarande kommuner bara var en tredjedel så sannolika att anta hållbarhetsmål och uppföljning.

Frågan som uppstår är om det finns liknande situation i Sverige. Har våra många mindre befolkningstäta kommuner och regioner lägre ambitioner kring sitt hållbarhetsarbete än de större?

Det skulle i sådant fall ligga i linje med de tankar som ofta lyfts fram om att förhoppningar kring omställningsarbete mot en mer hållbar utveckling sätts till carousel-yarnbombstörre städer.

Givetvis ska man ha respekt för att mindre kommuner har ett utsatt läge där såväl personella som ekonomiska resurser liksom kompetensbrist gör att de tenderar köra ”business as usual”. Personligen tror jag dock att dessa förlorare i urbaniseringstrenden är de som har absolut mest att vinna på ett seriöst helhetsgrepp kring sin hållbara platsutveckling.

Det är också därför vi på Innopower anstränger oss extra mycket för att sådana kommuner ska få kompetent stöd i sin strävan i faserna Inspiration, Idégenerering och vid Införande.

Publicerad i Energieffektiviseringsplan, energieffektivitet, Hållbar utveckling Taggar:

Innopower on tour!

Den 21-22/10 hade Innopower fått förtroendet från Vadstena Kommun att sätta samman studieresa på tema Energieffektivisering och Hållbar Utveckling.

Vårt första stopp var ett besök hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och dess avdelning Energiteknik där seniorkonsult Peter Kovacs tog emot vår grupp. Hans specialområde som vi fick lära mer om är solenergi. Från att tidigare handlat mycket om solfångare som värmer vatten är det idag solceller som alstrar el som utgör huvudsakligt forskningsområde.

Vi fick möjligheten att se utrustningen som testar solcellsanläggningar för att fastställa såväl verkningsgrad som livslängd.

Efter god lunch i trendiga The Company inne i Borås som är del av ett stort vitaliserat industrilandskap med fokus på textil, mode och design fick vi lära mer om hur Borås Stad efter medverkan i tidigare projektet ”Fysisk Planering för  en Hållbar Utveckling” i Energimyndighetens regi kommit att ytterligare utveckla sin planprocess. Konst har kommit att bli synonymt med Borås och vi fick lära mer om hur vägen dit sett ut.

Intressant då att höra hur centralt konst och kultur också har blivit i planprocessen då konstnär anlitats för att visualisera de fyra scenarierna som samverkansprocess arbetat fram. På min fråga om konstens roll i arbetet blir föredragande energisamordnare Susanne Arneborg för en stund mållös och utbrister sedan:  – Jag vet inte hur vi skulle kunna ha gjort det utan den hjälpen!

Vår resan tog oss sedan till Alingsås där kommunal tjänsteman Kjell Hult som medverkat till etableringen av den i år 15-års jubilerande Lights in Alingsås berättade för gruppen och bakgrund till beslutet att satsa på ljus- & belysningskonstfestival. Förra året räknades nära 85 000 besökare in under annars trist oktobermånad till glädje för såväl boende och näringsliv.

Framgång föder framgång och spännande att höra hur kommunen också kommit att satsa på ett Passivhuscentrum som fått besök av Nordiska Ministerrådet utöver en mängd branschrelaterade besök.

Efter middagen hämtades vi av guide för lotsning runt de många ljusinstallationerna som för första gången även var ljudsatta. Mycket suggestivt!

Dag två fick vi en presentation av skola byggd efter passivhusstandard och med solceller ska huset inte bara vara självförsörjande utan även kunna generera ett överskott, s k plushus. Nedan kort video som visar den skärm som finns i skolan och som visar aktuell energiproduktion.

Avslutningsvis besökte gruppen Göteborg och samverkansorganisationen Innerstaden Göteborg som samlar fastighetsägare, handel & servicenäring och andra verksamheter i det avgränsade området kring en gemensam vision och arbetet med att nå dit. Just energieffektivisering och hållbarhetsaspekter har kommit att bli allt mer framträdande och ett ambitiöst mål har satts, Sveriges mest hållbara stadskärna berättade verksamhetsledaren Marianne Sörling.

Publicerad i energieffektivitet, Energimyndigheten, fastigheter, Hållbar utveckling

Fortsatt oklart hur energieffektiviseringsstödet ska utformas

Tidpunkten för höstens val var lite olycklig för oss som önskar klarhet i hur det statliga Energieffektiviseringsstödet kommer att se ut när den innevarande projektperioden avslutas sista december 2014.

Det parlamentariska läget efter valet gör det än mer osäkert kan man befara men givetvis måste besked ges i den kommande budgeten. Utan egen majoritet krävs det dock att delar av oppositionen backar upp.

Vi på Innopower vill dock tro att det råder stor samsyn om att hållbarhetsfrågor är framtidskritiska och att energieffektiviseringsåtgärder måste stimuleras ute i Sveriges 290 kommuner.

Vi hoppas också att inte förlamning uppstår i kommunerna med passiv avvaktan så att upparbetade insatser riskerar att avstanna och positiva framsteg går förlorade. Incitamenten till kommunerna med de statliga medlen fördelade genom Energimyndighetens försorg ska inte vara avgörande för ambitionerna, visionerna och handlingsplanerna.

Klimatet är en ödesfråga som under överskådlig tid kommer vara ständigt närvarande i allt vi gör och får inte uppfattas som uttjatad och sönderpratad. Att verka i en kommun som politiker eller tjänsteman innebär en uttalad förväntan om ledarskap i det lokala och regionala hållbarhetsarbetet.

Nedan saxat från Energimyndighetens nyhetsbrev nr 8

Energimyndigheten vet i nuläget mycket lite om framtiden för energieffektiviseringsstödet. Informationen om förutsättningarna kommer växa fram successivt under hösten. Troligtvis kommer det inte finnas några detaljer förrän regeringens budget fastställs, vilket måste ske senast 17 november 2014.

Publicerad i Energieffektiviseringsplan, Energieffektiviseringsstödet, energieffektivitet, Energimyndigheten, Hållbar utveckling

Vad ger Almedalen hållbarhetsarbetet?

Då är vi inne i den s k Almedalsveckan när Visby förvandlas till tummelplats för politik i vid mening. När partipolitik tycks ha allt svårare att finna medlemmar och förtroendevalda runt om i Sverige frodas viljan att vara där den politiska makten finns, i Stockholm till vardags men en vecka om året återfinns den alltså på rosornas ö mitt i Östersjön.

Det finns många samverkande förklaringar till att företeelsen växer och ständigt slår besöksresultat(får mig att tänka på Ullared, dock med på pappret helt annan målgrupp).

Politik är ”att vilja” som någon politiker har uttryckt det och alltså också om prioriteringar av vad som ska göras med de(oftast) offentliga medel kommuner och nationen har att tillgå(och i vilken omfattning det offentliga bör få insamla och förvalta dessa medel).

Miljö- & hållbarhetsfrågor skulle man ju gärna tro vara partipolitiskt neutrala som de mänskliga ödesfrågor de är. Kanske är så också  fallet. Åtminstone får man inga glasklara svar när Miljöaktuellt gör genomgång av kommunerna som utmärkt sig i rankingen Årets Miljökommun.

Som med det mesta i kommunpolitik är det väldigt personorienterat och viktigare än partiåskådning är intresse och förståelse för hur centralt kommunens roll är i det lokala och regionala hållbarhetsarbetet. Hur stor mognaden och viljan att ta ansvar är!

Det rådande vädret gör det säkert lite mindre trivsamt att rosévinsmingla i Visby denna sommar men som tur är så görs det verkliga arbetet övriga 51 veckor runt om i Sverige.

Publicerad i Okategoriserade

Bloggstart hos Innopower

Vi har omfattande omvärldsbevakning inom ett flertal områden kopplade till hållbarhetsområdet och energieffektiviseringar. Därför känns det naturligt att tipsa om särskilt intressant information och då också kommentera den utifrån vårt verksamhetsområde. Förhoppningsvis finner du inläggen matnyttiga och vi välkomnar tips och kommentarer. Tillsammans blir vi klokare och har än mer skoj på vägen mot lösningarna på små och stora utmaningar.

man på fält

Publicerad i energieffektivitet, energislag, fastigheter, Okategoriserade, transporter