Om oss

klossarVi drivs av stark vilja att medverka positivt till omställning mot ett mer uthålligt samhälle. Vår kompetens ligger i skärningspunkten pedagogisk kommunikation, förändringsarbete utifrån delaktighet och medverkan, fördjupad förståelse för människors motstånd och försvarsmekanismer inför nödvändiga livsstilsförändringar.

Kickan Grimsteds unika profil bygger på:

  • studier och arbete inom hälso- & friskvård samt kostfrågor
  • studier, arbete och utbildare inom energistrategi
  • kvinnligt små- & nyföretagande
  • konst och kultur för välmående, tolerans och integration
  • landsbygdsfrågor som inflyttad till glesbygd för +10 år sedan från storstad

Med en prestigelös och avspänd hållning till det för många komplexa energibegreppet lyckas hon på djupet förmedla hur individens beteende påverkar såväl hushåll som organisationer och sammantaget hela kommuners energianvändning.

Jan Bergman har omfattande studier inom strategisk kommunikation parat med djup förståelse för IT:s roll i organisations- & verksamhetsutveckling. Efter avslutat utbildningsprogram framtaget av KTH har fokus varit projekt- & processledning inom hållbar platsutveckling. Det innebär arbete med att i samverkan över organisatoriska gränser göra platser(stad, ort, landsbygd) attraktiv för boende, besökare och näringsliv.

Tillsammans och när så är önskvärt i samverkan med experter inom kompletterande fält erbjuder Innopower kraftfulla medel för verksamheter att identifiera behov, föreslå insatser, genomföra nödvändigt förankringsarbete. leda samverkan och medverkan samt i alla faser kommunicera visioner, mål och milstolpar mot måluppfyllnad.