Våra Tjänster

grupp_2

De flesta verksamheter upplever överflöd av information men brist på resurser att överblicka vad som är viktigt utifrån de visioner och mål som styr arbetet.

Vår hjälp är värdefull för att kunna identifiera lämpliga åtgärder utifrån omfattande omvärldsbevakning, fördjupad kunskap och beprövade metoder för kartläggning och behovsanalys.

Varje framgångsrikt förändringsarbete börjar med att rätt behov identifieras.

Få organisationer, eller individer för den delen, är skickliga i att finna förbättringsområden kring hållbara och klimatsmarta val i sin egna verksamhet.

Objektiv kartläggning från Innopower gör att diskussioner och samverkan kring problemidentifiering utgår från fakta och inte tro och tyckande.

Just nu bjuder vi på halvdagsworkshop där vi tillsammans med energi- och hållbarhetsansvariga i er verksamhet fastställer nuläge och prioriterade behov.

För att fylla i intresseanmälan klicka här>>